• Ekologiczna Linia do Recyklingu Kabli
  • Kompleksowe zagospodarowanie przestarzałego sprzętu
  • Nawet najdrobniejszy
  • Zbieramy i przetwarzamy - jesteśmy legalną firmą posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia
  • Współpracujemy nie tylko z Samorządami, Instytucjami, Uczelniami, czy Firmami ale również ze zwykłymi ludźmi takimi jak Ty.
  • Dbamy o to co najcenniejsze - środowisko w którym żyjemy ❤❤❤

Oferta

Naszą główną domeną to gospodarka odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz recykling kabli. Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia na zbieranie, transport odzysk i przetwarzanie. Ponadto przedsiębiorstwo EKOSKAR ma w posiadaniu niezbędne zaplecze technologiczne oraz teren wraz z zakładem przetwarzania dzięki czemu gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych odpadów oraz wysoką jakość świadczonych usług.

 


W ramach współpracy oferujemy Państwu:

 

*       Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

*       Odbiór baterii i akumulatorów

*       Załadunek za pomocą własnego personelu

*       Inwentaryzację i dokumentację fotograficzną na życzenie

*       Przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za przyjęte odpady

*       Przetworzenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

*       Wystawienie Karty Przekazania Odpadów (KPO)

*       Niszczenie dokumentów i danych elektronicznych

*       Usługi demontażu urządzeń i instalacji

*       Usługi recyklingu mebli

*       Udostępnienie zaplombowanych pojemników do zbiórki dokumentów przeznaczonych do zniszczenia

*       Zgodne z prawem zagospodarowanie przekazanego odpadu oraz przekazanie go firmom posiadającym odpowiedni wpis w rejestrze GIOŚ

*       Wysoką jakość i bezpieczeństwo świadczenia usług w tym pisemne zachowanie tajemnicy handlowej i technologicznej

*       Dostosowany i wygodny model współpracy

 

Zapraszamy Państwa do bezpłatnej konsultacji, w tym pracowników urzędów, instytucji, firm i wszystkich tych którzy potrzebują doradztwa w zakresie odpadów elektronicznych. Zawsze staramy się pomóc gdyż dobro ogólne stawiamy ponad cele biznesowe.


 

                                                    Zapraszamy do współpracy:

                      *  wprowadzających oraz zbierających sprzęt

                           *  organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

                           *  firmy i instytucje oraz operatorów 

                           *  instytucje samorządowe prowadzące Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

                           *  zakłady komunalne odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

                           *  serwisy elektroniczne i elektryczne

 

stat4u